Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Tutkimus ikääntyvän ihon kosteutuksesta

London University of Arts ja Laurea ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen ikääntyvän ihon kosteutuksesta. Englannista tullut vaihto-opiskelija Petya Todorova suoritti opinnäytetyönään kyseisen tutkimuksen Tikkurilan Laurean laboratoriossa. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty Laureassa, eikä sen lähtökohtana ollut kaupallinen sovellus.

Projektin tarkoituksena oli tutkia ikääntyvän ihon kosteutusta, jotta ymmärrettäisiin ikääntyvän ihon tarpeita paremmin. Tutkimuksessa vertailtiin kahta erityyppistä kosteusvoidetta, jotka kosteuttivat ihoa hieman eri tavoin. Ensimmäinen voide oli ns. perinteisempi kosteusvoide, jonka teho perustuu kosteuttavien ja pehmentävien ainesosien käyttöön. Se tekee ihon pinnalle okklusoivan kalvon, joka estää kosteuden haihtumista ihosta. Toinen kosteusvoide oli Petyan itse valmistama, jonka teho puolestaan perustuu biomimetiikkaan.

Biomimeettinen kemia pyrkii jäljittelemään luonnossa normaalisti  tapahtuvia toimintoja, eli tässä tapauksessa voide jäljitteli ihon rasvamaisten aineiden, lipidien, koostumusta. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 16 henkilöä ja toiseen vaiheeseen 20 henkilöä. Kaikki koehenkilöt olivat yli 60-vuotiaita.


Petya Todorova (Kuva: Tuomo Niemi)

 

Tutkimuksen tekijä

Nimi: Petya Todorova, vaihto-oppilaana Tikkurilan Laureassa
Ikä: 23
Koulu: University of the Arts London - London College of Fashion
Miksi tulit Suomeen?  "Kuulin yhteistyöstä koulujen välillä ja kiinnostuin siitä. Tämä on harvinainen mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta, joten halusin käyttää sen hyödyksi.  Lisäksi viime syksynä Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelmasta oli meillä vaihdossa kaksi suomalaista opiskelijaa, joihin tutustuin sattumalta.  Se helpotti Suomeen vaihtoon hakemista."

 


Petya mittaamassa säären kosteustasapainoa (Kuva: Tuomo Niemi)

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe

  Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta varten Todorova formuloi kaksi erilaista voidetta, joille annettiin nimet prototyyppi A ja prototyyppi B. Ihon kosteuspitoisuutta mitattiin erityisellä mittauslaitteella tunnin välein, yhteensä neljän tunnin ajan. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli selvittää, kumpi valmistetuista voiteista on kosteuttavampi. Prototyyppi A suoriutui hieman paremmin, joten se valittiin tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe suoritettiin helmikuussa.

Tutkimuksen toinen vaihe

Tutkimuksen toisessa vaiheessa verrattiin prototyyppi A:n ja perinteisen kosteusvoiteen kosteutustehoa. Perinteistä kosteusvoidetta edusti apteekin perusvoide. Koehenkilöt saivat kotona levitettäväkseen kyseiset voiteet. Voiteita levitettiin kahden viikon ajan maanantaista perjantaihin, kahdesti päivässä sääriin ja käsiin. Viikonloput iho sai olla normaalissa tilassa. Ihon kosteuspitoisuus mitattiin viikon välein ja viimeinen mittauskerta oli viikko voiteiden levityksen lopettamisesta.  Näin pystyttiin arvioimaan ihon palautumista ja muutoksia kosteuspitoisuudessa. Tutkimuksen toinen vaihe päättyi huhtikuussa.

Tulokset

Muutokset säärien ihon kosteuspitoisuudessa

Kaaviossa 1 näkyy tulokset jalkojen ihon kosteuspitoisuuden muuttumisesta. Ensimmäisen viikon aikana prototyyppi A kosteutti ihoa vain hieman paremmin kuin apteekin perusvoide. Toisen viikon aikana tapahtui selvä muutos. Prototyyppi A nosti ihon kosteuspitoisuutta erittäin tehokkaasti verrattuna ensimmäisen viikon tasaiseen muutokseen. Perusvoide puolestaan laski ihon kosteuspitoisuutta ensimmäisen viikon arvoihin verrattuna. Tämä oli odottamatonta, koska voiteen levittämistä ei oltu vielä lopetettu.

Viikko voiteiden levitysten loputtua säärien ihon kosteuspitoisuuksissa tapahtui edelleen muutoksia. Prototyyppi A:lla oli edelleen ihon kosteuspitoisuutta nostava vaikutus, vaikka voidetta ei enää levitettykään. Tämä oli erittäin yllättävä tulos. Apteekin perusvoiteen levityksen loputtua ihon kosteuspitoisuus laski, mikä puolestaan oli odotettavaa.

Kaavio 1. Kosteustasapaino jalkojen ihossa

Muutokset käsien ihon kosteustasapainossa

Kaaviossa 2 näkyy tulokset käsien ihon kosteuspitoisuuden muuttumisesta. Ensimmäisen viikon aikana prototyyppi A nosti ihon kosteuspitoisuutta huomattavasti, kun taas perusvoide kosteutti maltillisemmin. Toisen viikon aikana prototyyppi A:n kosteuspitoisuutta nostava vaikutus pysähtyi ja kosteus ihossa pysyi tasaisena. Apteekin perusvoide säilytti kosteuspitoisuuden samana kuin ensimmäiselläkin viikolla.

Viikko voiteiden levitysten loputtua käsien ihon kosteuspitoisuuksissa tapahtui muutoksia. Prototyyppi A vaikutti edelleen kosteuspitoisuutta nostavasti, vaikka voidetta ei enää levitettykään. Apteekin perusvoiteen levityksen loputtua ihon kosteuspitoisuus puolestaan laski nopeasti. Muutokset olivat samankaltaiset kuin mitä jalkojenkin ihossa tapahtui.

Kaavio 2. Kosteustasapaino käsien ihossa

Osallistujien itsearviointi

Tutkimuksen jälkeen koehenkilöt vastasivat kyselyyn, jossa heidän tuli arvioida voiteita. Arvioitaessa voiteiden iholle jättämää kosteuden ja pehmeyden tunnetta prototyyppi A sai keskiarvoltaan korkeammat pisteet kuin apteekin perusvoide. Miellyttävämmästä koostumuksesta kysyttäessä koehenkilöistä 65% vastasi prototyyppi A:n, 20% apteekin perusvoiteen ja 15% osallistujista oli sitä mieltä, että voiteet tuntuivat samanlaisilta. Kysyttäessä kumpaa tuotetta koehenkilöt pitivät parempana 70% kannatti prototyyppi A:ta ja 30% apteekin perusvoidetta. Prototyyppi A sai arvioinnista keskiarvoltaan paremmat pisteet, eli käyttäjät pitivät sitä miellyttävämpänä tuotteena.

Tutkimuksen lopputulos

Ikääntyvällä iholla ihon luonnollisia lipidejä jäljittelevä voide on tilastollisesti ihoa kosteuttavampi kuin ihon pinnalle kalvon muodostava voide. Prototyyppi A kosteutti ihoa paremmin ja pitkäkestoisemmin kuin apteekin perusvoide. Lisäksi koehenkilöt arvioivat tuotteen käyttömukavuudeltaan mieluisammaksi ja kokonaisuudessaan paremmaksi. Tulokset ovat mielenkiintoiset ja antavat ehdottomasti aihetta jatkotutkimukselle, koska kaikkia tutkimuksen aikana ilmenneitä muutoksia ei pystytty selittämään. Vaihto-oppilas Petya Todorova oli hyvin tyytyväinen tutkimuksensa onnistumisesta.

Tutkimuksellisuus opinnoissa

Yhteistyössä järjestettävä tutkimus on ensimmäinen laatuaan Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa. Tämä projekti opetti paljon laitetutkimuksesta sekä antoi opiskelijoille ja oppilaitokselle tietotaitoa toteuttaa vastaavia tutkimuksia myös tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa  mittauslaitteisto oli lainassa, mutta Laurea osti äskettäin omat laitteet, mikä mahdollistaa tutkimuksellisuuden yhdistämisen opintoihin.

Vastaavanlaiset projektit ovat loistava mahdollisuus  yhdistää teoreettinen puoli käytäntöön ja toteuttaa näin opinnäytetöitä ja projekteja yhdessä työelämän kanssa. Opiskelijoilla herää myös usein mielenkiintoisia kysymyksiä esimerkiksi kosmetiikan raaka-aineista, joihin syventäviä vastauksia ei välttämättä ole tarjolla.  Tutkimuksellisuus mahdollistaakin uuden tiedon saamisen alallemme. Kosmetiikka-ala kehittyy jatkuvasti, joten uusille tutkimuksille on aina tarvetta.

Teksti: estenomiopiskelija Karoliina Luhanka
Laurean projektista vastaava: lehtori Ritva Kurimo
Kaaviot: Petya Todorova
Kuvat: Tuomo Niemi

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Artikkelit Artikkelit Tutkimus ikääntyvän ihon kosteutuksesta