Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Uusi kosmetiikkalaki astuu tänään voimaan

Uusi kosmetiikkalaki astuu tänään voimaanUusi kosmetiikkalainsäädäntö astuu tänään täysimääräisesti voimaan EU:ssa siirtymäajan päättymisen myötä.

Asetuksen myötä tuotteiden säilyvyysajoista on oltava selkeät merkinnät, enintään 30 kuukautta säilyvien tuotteiden kuin yli 30 kuukautta säliyvien tuotteidenkin osalta. Aiemmin käytössä ollut "parasta ennen" -termi korvataan jatkossa tiimalasimerkinnällä tai "parasta käytettynä ennen" -merkinnällä enintään 30 kuukautta säilyvien tuotteiden käyttöpakkauksessa sekä ulkopakkauksessa. Tuoteselosteen osalta tarkennetaan mm. nanomateriaalitieto. Mikäli tuote sisältää nanomuodossa olevan ainesosan, on tällaisesta löydyttävä merkintä ainesosaluettelosta "(nano)" -sanalla kyseisen ainesosan perässä. Pakkauksista on myös selvittävä tuotteen alkuperämaa sen ollessa jokin muu kuin EU-maa.

EU:n kosmetiikka-asetus on uusi kosmetiikkalaki Suomessa

Tänään täysimääräisenä voimaan astuva EU:n kosmetiikka-asetus 1223/2009 on yhtä kuin uusi Suomen kosmetiikkalaki. Suomen aikaisempi kosmetiikkavalmisteita koskeva laki perustui EU:n kosmetiikkadirektiiviin, joka ei sellaisenaan ollut yhtä tiukka kuin voimaan astunut asetus. Tämän johdosta Suomi pystyi aiemmin itsenäisesti määrittämään mm. kosmetiikassa sallittuista aineista tiukemmin kuin mitä direktiivissä oli säädetty. Asetuksen myötä tämä ei ole enää mahdollista, sillä määritelmän mukaan asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, joten jäsenvaltio ei voi voi säätää asetusta tiukempaa lakia maassaan. Asetuksen pyrkimyksenä on mm. yhdenmukaistaa kosmeettisille valmisteille asetettavia vaatimuksia ja varmistamaan, että markkinoilla on vain ihmisten terveydelle turvallisia tuotteita.

Tiivistelmä kosmetiikka-asetuksesta

Kosmeettisten tuotteiden turvallisuutta Suomessa valvova Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on luonut tiivistelmän kosmetiikka-asetuksen keskeisimmistä asioista pdf-dokumenttiin. Tiivistelmä on luettavissa tästä.

Uuden kosmetiikka-asetuksen muutokset koskevat ennen kaikkea kosmeettisia tuotteita maahantuovia sekä tuotteita valmistavia yrityksiä, mutta myös kosmetiikkaa kuluttajille myyviä yrityksiä. Uusi kosmetiikka-asetus 1223/2009 on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Keskeisimmät muutokset suhteessa aiempaan kosmetiikkadirektiiviin

 • Määritelmät (2 artikla.):
  • mm. valmistajan, jakelijan, nanomateriaalin määritelmät.
 • Vastuuhenkilön käsite (4 artikla)
 • Vastuuhenkilön ja jakelijan velvollisuuksien ja vastuiden täsmentäminen (5 ja 6 artiklat)
 • Tuotteiden jäljitettävyyttä parantavat säännökset
  • toimitusketjun nimeäminen ja tuotetietojen säilyttäminen ja (7 ja 11 artiklat)
 • Turvallisuuden arviointi
 • Turvallisuusselvityksen laatimisvelvollisuudesta sekä selvityksen vähimmäisvaatimuksista säädetään nimenomaisesti. (10 artikla, asetuksen liite I)
 • Ilmoittaminen kosmeettisesta valmisteesta komission tietokantaan ennen kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamista (13 artikla)
 • Nanomateriaalit (16 artikla)
  • mm. nanomateriaalien käytöstä ilmoittaminen komission tietokantaan (16 artikla)
  • merkintävaatimukset - kosmeettisen valmisteen nanomuodossa olevat ainesosat on ilmoitettava tuotteiden ainesosaluettelossa (19 artikla).
 • Valmistetta koskevat väittämät (20 artikla).
 • CMR-aineet (15 artikla)
  • mm. uusi CMR-aineiden hyväksymismenettely.
 • Vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen (23 artikla).
 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kauneudenhoitoala Uusi kosmetiikkalaki astuu tänään voimaan