Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Osaamistarveselvitys luonnontuotteiden hyödyntämisestä kauneudenhoitoalalla valmistui

Osaamistarveselvitys luonnontuotteiden hyödyntämisestä kauneudenhoitoalalla valmistuiOpetushallituksen rahoittama ja marraskuussa 2012 aloitettu osaamistarveselvitys kauneudenhoito-, hius- ja luonnontuotealoille luonnontuotteiden hyödyntämisestä on valmistunut.

Opetushallituksen rahoittama ja marraskuussa 2012 aloitettu osaamistarveselvitys kauneudenhoito-, hius- ja luonnontuotealoille on valmistunut. Selvityksessä keskityttiin tarkastelemaan osaamistarpeita yhteisesti kauneudenhoito-, hius- ja luonnontuotealojen näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää osaamistarpeet luonnontuotteiden hyödyntämiseksi hiusalan ja kauneudenhoitoalan tutkinnoissa sekä luonnonvara-alan osaamistarpeet luonnontuotteiden keräämiseksi ja tuottamiseksi kauneudenhoitoalan käyttöön.

Tuoteturvallisuus nähtiin tärkeänä kaikilla aloilla

Selvityksessä nousi esille lukuisia osaamistarpeita, jotka koskivat luonnontuotteiden käyttöä ja keräämistä sekä luonnon raaka-aineista tehtäviä tuotteita, niihin pohjautuvia palveluja ja eri alojen välistä verkostoitumista. Erityisesti tuoteturvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvät osaamistarpeet nähtiin ratkaisevan tärkeinä kaikilla selvityksen aloilla. Näiden lisäksi esiin nostettiin yhteisiin, kestävän kehityksen osaamistarpeisiin vastaaminen eri aloilla sekä muidenkin kuin selvityksessä mukana olleiden alojen rajapintojen tarkastelu ja yhteistyön kehittäminen tulevaisuudessa.

Svenska Framtidsskolan Ab vastasi selvityksen toteuttamisesta yhteistyössä kauneudenhoito-, hius- ja luonnontuotealojen asiantuntijoista kootun työryhmän kanssa. Työryhmässä olivat mukana Svenska Framtidsskolan Ab lisäksi Suomen Ekoyrittäjät ry, Suomen Ekokosmetologit ry, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Luonnontuotealan teemaryhmä sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Näiden lisäksi selvityksessä kuultiin useita eri asiantuntijoita.

Selvitys on luettavissa myös sähköisessä muodossa

Osaamistarveselvityksestä on valmistunut myös sähköinen raportti, jossa kuvataan alojen koulutuksen ja toimintaympäristön nykytilannetta, kehitysnäkymiä sekä Suomessa että muualla Euroopassa sekä aihetta koskevaa lainsäädäntöä ja turvallisuusnäkökohtia. Raportissa on myös ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi ja siihen on koottu lukuisia asiaan liittyviä linkkejä. Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisältöjen kehittämisessä kauneudenhoito- ja luonnontuotealoilla sekä alojen yritys- ja kehittämistoiminnassa.

Selvityksen raportti on luettavissa täältä.

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kauneudenhoitoala Osaamistarveselvitys luonnontuotteiden hyödyntämisestä kauneudenhoitoalalla valmistui