Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Kauneudenhoitoalan suosio putosi yhteishaussa

Opetushallitus julkaisi vuoden 2013 yhteishaun tilastotOpetushallituksen lehdistötiedotteen mukaan kauneudenhoitoalan (sis. hiusalan sekä kauneudenhoitoalan perustutkinnot) kiinnostuvuus putosi vuodesta 2012. Ala säilytti kuitenkin kiinnostavuutensa muihin aloihin verrattuna ollen kuudenneksi kiinnostavin koulutusala. Vuonna 2013 yhteishaussa kauneudenhoitoala kiinnosti 4700 hakijaa, kun vuonna 2012 vastaava luku oli 5100 hakijaa.

Luvuissa on mukana myös hiusalan perustutkinnosta kiinnostuneet. Kauneudenhoitoalan perustutkintopaikkoja oli vuonna 2013 jaossa 519 (vuonna 2012 paikkoja 531). Ensimmäiseksi hakuehdokseen kauneudenhoitolalan perustutkintoon tähtäävän koulutuksen oli merkinnyt 1976 hakijaa (2184) ja yhteensä kiinnostuneita oli 6406 (7131). Hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli siis 1.sijalla 3,81 (4,11) ja yhteensä 12,34 (13,43).

Yhteishaku ja aloituspaikat kokonaisuudessaan

Syksyllä alkavassa koulutuksessa (kaikki alat) on tarjolla noin 86 500 aloituspaikkaa, joista 47 700 paikkaa ammatillisessa koulutuksessa. Ruotsinkielisen koulutuksen 4 750 aloituspaikasta 2 050 on ammatillisessa koulutuksessa ja 2 700 lukioissa. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista 6 400 on varattu ylioppilaspohjaiseen koulutukseen. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee 11 000 (11 400 vuonna 2012) abia tai aiemmin lukion päättänyttä. Peruskoulupohjaiseen koulutukseen on 55 900 (57 100) hakijaa.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa oli tänä vuonna 99 550 hakijaa. Tänä keväänä hakijamäärä laski 1 500:lla viime keväästä. Ammatilliseen koulutukseen oli 66 900 hakijaa ja lukioihin oli 32 650 hakijaa. Suosituin ala ammatillisessa koulutuksessa on sosiaali- ja terveysala, jonne haki yli 9 500 (9 100). Seuraavina tulevat liiketalous ja kauppa 7 000 (6 900), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 6 300(6 400), arkkitehtuuri ja rakentaminen 5 400 (5 700), majoitus- ja ravitsemisala 5 000 (5 500) sekä kauneudenhoitoala 4 700 (5 100).

Koko maassa on tarjolla noin 38 800 lukiopaikkaa, joita tänä keväänä tavoittelee 32 650 (32 500) nuorta.

Tänä keväänä perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävistä yhdeksäs- ja kymppiluokkalaisista 30 050 suuntaa ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 31 400 lukioon. Kokonaan yhteishaussa jätti hakematta 2,1 % perusopetuksen päättävistä nuorista. Määrä on laskenut hieman viime vuodesta, jolloin 2,4 % perusopetuksen päättävistä ei hakenut kevään yhteishaussa. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen perusopetukseen hakevista 65 % on 15–18-vuotiaita, noin 22 % 19–22-vuotiaita ja loput reilut 13 % yli 23-vuotiaita. Viime keväänä 68 % on 15–18-vuotiaita, noin 20 % 19–22-vuotiaita ja loput reilut 11 % yli 23-vuotiaita.

Miten yhteishaku etenee hakuajan päätyttyä?

Oppilaitokset lähettävät huhtikuun puolivälissä hakijoille kutsut pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin ja kielikokeisiin. Kokeet järjestetään 22.4.–24.5.2013. Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6., jonka jälkeen koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6. Kevään yhteishaussa vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja voi hakea kesän täydennyshaussa 5.–12.7.2013. Täydennyshaussa olevista koulutuksista tiedotetaan myöhemmin.

Ammatillinen koulutus ja lukiokolutus: Kouluta-tilastot

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kotimaa Kauneudenhoitoalan suosio putosi yhteishaussa