Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

SKY esittää kauneudenhoitoala -termistä luopumista sekä tutkintotodistuspakkoa alalla toimiville

SKY esittää huolensa alan nykyisten termien harhaanjohtavuudesta sekä riittämättömästä valvonnasta alallaSuomen Kosmetologien Yhdistys ry esittää kesäkuussa päivätyissä kirjeissään huolensa alan riittämättömästä valvonnasta sekä nykyisten termien harhaanjohtavuudesta.

Alan termistöön liittyvä kirje on osoitettu opetusministeri Krista Kiurulle ja Opetushallituksen ammattikoulutuksen johtaja Pasi Kankareelle. Kirjeessä SKY painottaa ihonhoidon ammattilaisten opiskelevan tällä hetkellä enemmän ihoon liittyviä oppiaineita kuin sairaanhoitajat. Ihoon ja ihon hoitamiseen liittyviä opintoja on vähintään puolet perustutkinnon 120 opintoviikon kokonaisuudesta.

Yhdistys esittää kirjeessä, että nykyiset kosmetologin sekä kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelmien termit ja nimikkeet tulisi täten muuttaa paremmin työtehtäviä sekä koulutusta vastaavaksi. Nykyinen termi "kauneudenhoitoalan perustutkinto" tulisi korvata paremmin alan ammattilaisten koulutusta ja työnkuvaa kuvaavalla termillä "ihonhoidon ammattitutkinto" ja termi "kauneudenhoitoala" korvattaisiin termillä "hyvinvointiala" peremmin alan sisältöä kuvaamaan. Kirjeessä esitetään myös ihonhoidon ammattilaisten koulutuksen siirtämisestä sosiaali- ja terveysalan koulutuksien yhteyteen.

Toinen kirjeistä on osoitettu Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle sekä Työ- ja elinkeinoministeriön alaiselle turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Suomen Kosmetologien Yhdistys ry esittää kirjeessä tutkintotodistuksen esittämisen pakollisuutta kauneudenhoitoalan yritystä perustettaessa ja hoitotyötä aloitettaessa.

Kirjeessä kerrotaan ettei alan toimintaa ole säädelty nykyisellään riittävästi, joka omalta osaltaan on johtanut harmaan talouden lisääntymiseen alalla. Lisäksi vähäisen valvonnan sekä yrityksen perustamisvaiheessa suoritettava terveystarkastajan yrityskäynti kohdistuu riittämättömästi vain yrityksen toimitiloihin lisäten alan villeyttä sekä kouluttamattomien yrittäjien toimintaa. SKY esittää, että terveystarkastaja voisi yrityskäynnin yhteydessä tarkistaa myös tutkintotodistukset.

Lähde: Suomen Kosmetologien Yhdistys ry

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kotimaa SKY esittää kauneudenhoitoala -termistä luopumista sekä tutkintotodistuspakkoa alalla toimiville